Eural NEW


Nonfferometal

NONFERROMETAL a fost înfiinţat în 2006.

Experienţa de ani de zile în branşă de aluminium care este bazată pe colaborarea cu companiile din Europa de Vest şi de Nord şi permit la o deservire profesională a clienţilor noştri.
Oferim aprovizionare în aluminiu şi alte produse neferoase. Actual reprezentăm producători de metale neferoase de frunte din Europa Centrală şi Europa Centrală şi de Est.
Clienţilor le oferim consultanţă precum şi mediere în procesul achiziţiilor şi vânzări.
Poziţia pe piaţă o construim pe baza unei colaborării continue şi regulară cu clienţi.
Parteneriatul şi încrederea este baza unor relaţii în afaceri pe termen lung dintre furnizori şi clienţi.
Cele mai înalte standarde de colaborare sunt confirmate de întărirea continuă a poziţiei partenerilor noştri.
Suntem deschişi la noi provocări.

Bun venit pe pagina noastră.

amag" eural eural


amag rolling            amag casting         amag metal eural